Hadits Pertama: JANGAN MUDAH MENYALAHKAN ORANG LAIN

Dari AbuHurairah Ra., bahwasanya Rasullullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Jika ada seseorang berkata, "orang banyak (sekarang ini) sudah rusak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka." (HR. Muslim)

Keterangan :

Imam Nawawi ketika menulis Hadits ini dalam kitab Riyadhus-Shalihin, beliau memberikan penjelasan seperti berikut: "Larangan semacam di atas itu (larangan mengatakan orang banyak telah rusak) adalah untuk orang yang mengatakan sedemikian rupa dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri, sebab dirinya tidak rusak, dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka. Maka yang demikian ini adalah haram.
Adapun orang yang berkata seperti ini karena ia melihat kurangnya perhatian orang banyak terhadap agama mereka serta didorong oleh perasaan sedih melihat nasib yang dialami oleh mereka, dan timbul dari perasaan cemburu terhadap agama, maka perkataan itu tidak ada salahnya.
Hadits ini sengaja diletakkan di permulaan buku ini supaya menjadi suatu peringatan kepada Umat Islam bila menerangkan Hadits-hadits akhir zaman seperti apa yang dituliskan di sini yang banyak menyingkap tentang kemunduran umat Islam dan kemerosotan moral mereka. Oleh karena itu, kita coba mengaitkan hadits-'hadits tersebut dengan realitas umat Islam dewasa ini, maka janganlah kita merasa bangga dan 'ujub dengan diri sendiri, bahkan hendaklah kita menegur diri kita masing-masing dan jangan seenaknya menuding orang lain. Walaupun kerusakan moral umat Islam dewasa ini perlu dibicarakan untuk tujuan perbaikan, namun penyingkapannya itu perlu dalam bentuk yang sehat dan dengan perasaan yang penuh kasih sayang serta dengan rasa cemburu terhadap agama, bukan dengan perasaan bangga diri dan memandang rendah kepada orang lain.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan limpah karunia-Nya mencucuri kita rahmat, taufiq dan hidayah.

Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi

40 Hadits Peristiwa Akhir Zaman


 • Hadits Pertama: Jangan Mudah Menyalahkan Orang Lain
 • Hadits Kedua: Mengapa Dunia Islam Menjadi Sasaran Pemusnahan
 • Hadits Ketiga: Seluruh Dunia datang Mengerumuni Dunia Islam
 • Hadits Keempat: Ilmu Agama Akan Berangsur-angsur Hilang
 • Hadits Kelima: Umat Islam Ik!lt Jejak Langkah Yahudi dan Nashrani
 • Hadits Keenam: Golongan Anti Hadits
 • Hadits Ketujuh: Golongan Yang Senantiasa Menang
 • Hadits Kedelapan: Penyakit Umat-umat Dahulu
 • Hadits Kesembilan Islam Kembali Asing
 • Hadits Kesepuluh: Bahaya Kemewahan
 • Hadits Kesebelas: Umat Islam Memusnahkan Orang- orang Yahudi.
 • Hadits Keduabelas: Sifat Amanah Akan Hilang Sedikit Demi Sedikit
 • Hadits Ketigabelas: Orang Baik Berkurang, Orang Jahat Bertambah
 • Hadits Keempatbelas: Sebab-Sebab Kebinasaan Seseorang
 • Hadits Kelimabelas: Dua Golongan Penghuni Neraka
 • Hadits Keenambelas: Zaman Orang Tak Peduli Darimana Mendapatkan Harta
 • Hadits Ketujuhbelas: Harta Riba Ada di mana-mana
 • Hadits Kedelapanbelas: Orang Minum Khamar dan Menamakannya Bukan Khamar
 • Hadits Kesembilanbelas: Sedikit Laki-laki dan Banyak Perempuan
 • Hadits Keduapuluh: Hamba Jadi Tuan dan Berdirinya Bangunan-bangunan Pencakar Langit.
 • Hadits Keduapuluh satu: Orang Kuat Beragama Seperti Memegang BaraApi
 • Hadits Keduapuluh dua: Golongan Ruwaibidhah
 • Hadits Keduapuluh tiga: Peperangan Demi Peperangan
 • Hadits Keduapuluh empat: Waktu Terasa Pendek.
 • Hadits Keduapuluh lima: MunculnyaTambang-tambang Bumi.
 • Hadits Keduapuluh enam: Tanah Arab Yang Tandus Menjadi Lembah Subur
 • Hadits Keduapuluh tujuh: Ujian Dahsyat Terhadap Iman
 • Hadits Keduapuluh delapan: Kelebihan Beribadah di waktu Huru-hara
 • Hadits Keduapuluh Sembilan: Perang di Sekitar Sungai Furat (Iraq), Karena Berebut Kekayaan
 • Hadits Ketigapuluh: Tak Ada Imam Untuk Shalat Berjama'ah
 • Hadits Ketigapuluh satu: Ulama Tidak Dipedulikan
 • Hadith Ketigapuluh dua: Namanya Saja Islam
 • Hadits Ketigapuluh tiga: Al-Quran Akan Hilang Dan Ilmu Akan Diangkat
 • Hadits Ketigapuluh empat: Limabelas Maksiat Yang Menurunkan Bala
 • Hadits Ketigapuluh lima: Lima Maksiat Yang Disegerakan Balasannya
 • Hadits Ketigapuluh enam: Kapankah Akan Terjadi Kehancuran?
 • Hadits Ketigapuluh tujuh: Berbangga-bangga Masjid
 • Hadits Ketigapuluh delapan: Menjual Agama KarenaDunia
 • Htidits Ketigapuluh sembilan: Golongan Yang Selamat.
 • Hadits Keempatpuluh: Sepuluh Tanda- Tanda Qiamat Yang Besar
Bersambung ...